kapag ang lalaki ay naaapi ito ay trahedya at kapag Naman Ang babae ay naaapi itoy tradisyon ipaliwanag!?

Other questions on Filipino

hannahleigh
28.10.2019 15:29
3 answer(s)
hellcrack777
28.10.2019 22:29
1 answer(s)
danigirl12
28.10.2019 23:29
3 answer(s)

ALTERNATIVE QUESTIONS

cyrishlayno
28.10.2019 19:29
1 answer(s)
batopusong81
29.10.2019 00:28
3 answer(s)