Indibiduwal na Gawain Panuto: Sumulat ng sanaysay batay sa iyong karanasan Paano naimpluwensiyahan ng Social Media at Mass Media ang paggamit nio ng sariling wika? Bumuo ng sariling pamagat. Gawin ito sa sagutang papel (Minimum 100 words - Maximum 150 words)

ALTERNATIVE QUESTIONS

molinamaureen080693
28.10.2019 23:28
2 answer(s)
reyquicoy4321
14.11.2019 18:29
1 answer(s)
mildredjingpacpavhvg
14.11.2019 18:29
1 answer(s)
nelgelinagudo
14.11.2019 18:29
1 answer(s)
nelspas422
14.11.2019 18:29
2 answer(s)