METAPORA- Mother Tounge 3- Filipino 3 Gumamit ng metapora upang mabuo ang pangungusap.

1. Ang kaibigan ko ay
2. Ang panahon ay
3. Sa tuwing nakakukuha ako ng mataas na marka, ang aking pakiramdam ay
4. Ako ay

ALTERNATIVE QUESTIONS

RoseTheShadowHunter
14.11.2019 15:28
3 answer(s)
princessgarcia23
14.11.2019 15:29
1 answer(s)
danigirl12
14.11.2019 16:29
1 answer(s)