takdang aralin panuto ipaliwanag ibigay mo ang sariling interpretasyon aborsyon kung paano isasagawa sa inyong lugar ang bawat isa sa tatlong festival o pagdiriwang na pinili mo isulat ang sagot sa mga kahon

ALTERNATIVE QUESTIONS

camillebalajadia
28.10.2019 20:29
1 answer(s)